Pozabljeni pomen Trsta

Tematsko vodenje

Ljubljana je srce Slovenije, Trst pa so njena pljuča,” so zgodovinske besede, ki jih je Tavčar izrekel o Trstu, Ivan Cankar pa jih je na svojem zadnjem predavanju v tem svetovljanskem mestu ponovil. Pozabljeni pomen Trsta je nadgradnja klasičnega vodenja po Trstu, kjer vodnik gostom predstavi Trst kot pomemben gradnik slovenske kulture. Tekom vodenja gostje spoznajo zgodovino Slovencev v Trstu in kako zelo pomembno je to mesto vplivalo na ekonomijo, kulturo in razvoj slovenstva.

Trst vodič

V mestu in njegovi bližini že okoli 10. stoletja najdemo prve omembe, ki pričajo, da so Slovenci delovali tudi na tem območju, od 15. do konca 18. stoletja pa je bila tretjina Tržačanov slovensko govorečih. Z rastjo mesta in njegovo svetovljanskostjo pod Habsburžani, ki so mesto razvili v t.i. Dunaj na vodi, se je tudi sestava prebivalstva spremenila, vendar je zanimivo tudi dejstvo, da je na začetku 20. stoletja Trst predstavljal največje slovensko mesto, saj je tam živelo kar 56 000 Slovencev, med tem ko jih v Ljubljani v istem obdobju naštejemo le 52 000.

Trst je na višku razvoja predstavljal center slovenskega kapitala, bil je središče slovenske kulture in organiziranega delavskega gibanja. V mestu so številni pomembni Slovenci ustvarjali in dobivali navdih, ter ga tako tudi neizbrisno zaznamovali. Med pomembnejše Slovence, ki so bili povezani s Trstom, med drugimi štejemo tudi Ivana Cankarja, Ivana Tavčarja, Maksa Fabianija, Dragotina Ketteja, Borisa Pahorja in mnoge druge.

Trst vodenje

Po prvi svetovni vojni in v drugi svetovni vojni se je položaj Slovencev drastično slabšal, saj so bili v očeh fašizma manj vredni. Izvajalo se je agresivno poitalijančenjevanje, imena so bila prevedena v italijanska, celo tista na pokopališčih, prav tako pa je bilo prepovedano kakršnokoli kulturno udejstvovanje. Veljala je prepoved slovenske besede. To so bili temni časi za slovenstvo na območju.

Zgodovina Slovencev v Trstu je izjemno zanimiva in razgibana. Trst je v razvoju slovenske kulture pustil neizbrisen pečat, ki ga na tematskem vodenju Trsta lahko odlično začutite. Vodeni ogled Pozabljeni pomen Trsta je priporočljiv za vse, ki vas zanima zgodovina Slovencev na območju in vplivu, ki ga je mesto pustilo na slovenski kulturi, še posebej pa je ogled priporočljiv za vse šolske skupine, ki raziskujejo zgodovino in kulturo.

Trst vodnik

Ogled traja približno dve uri in pol, za morebitne dodatne informacije in rezervacijo termina nas lahko kontaktirate preko spletnega obrazca ali +386 51 210 390.